PHB

Polski Holding Brokerski

Dysponujemy zespołem znakomitych specjalistów składającym się z licencjonowanych brokerów, analityków finansowych, specjalistów ds. likwidacji szkód, a także prawników wyspecjalizowanych w tematyce związanej z gwarancjami ubezpieczeniowymi.

Dzięki profesjonalnej kadrze jesteśmy w stanie sprostać najtrudniejszym wyzwaniom stawianym przez naszych Klientów, w zakresie pozyskania i obsługi pojedynczych gwarancji, a także limitów gwarancyjnych.

Jesteśmy częścią Grupy MAK, największej polskiej grupy spółek działających na rynku ubezpieczeniowym.

Grupa MAK obsługuje ponad 1000 Klientów korporacyjnych, głównie w Polsce, ale także w Czechach, na Węgrzech, Litwie, Łotwie, Estonii, Słowacji i Rumunii. W Grupie MAK zatrudnionych jest przeszło 300 osób, w tym 73 licencjonowanych brokerów ubezpieczeniowych.

28 lat
na rynku
1000
współpracujących firm
200
licencjonowanych brokerów
90000
skutecznie zlikwidowanych szkód
2023
1.8 Mld zł
ulokowanych składek
313 Mln zł
przychodu za 2022 rok

Blog

Termin obowiązywania gwarancji wadialnej

Gwarancje bankowe i ubezpieczeniowe

Dokumenty wymagane przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe

Definicja zdarzenia gwarancyjnego a ryzyko wykonawcy

Co nas wyróżnia

Grupa MAK

Wsparcie największego brokera z polskim kapitałem - Grupy MAK, w zakresie pozostałych produktów ubezpieczeniowych, które pozwala zaoferować naszym Klientom spójne i kompleksowe rozwiązania.

Międzynarodowa współpraca

Współpraca z międzynarodowymi towarzystwami ubezpieczeń, dzięki której pozyskujemy dla naszych Klientów gwarancje niedostępe na rynku krajowym.

Zespół

Sprawny zespół negocjacyjny, uczestniczący w rozmowach pomiędzy Klientem, towarzystwem ubezpieczeń oraz beneficjentem. Wieloletnie doświadczenie w pracy na rynku finansowym, zarówno po stronie firm brokerskich, banków jak i towarzystw ubezpieczeń.

Doświadczenie

Ponad dwudziestoletnie doświadczenie na polskim rynku w zakresie pozyskiwania i obsługi gwarancji ubezpieczeniowych, a także w procesie obsługi roszczeń z tytułu tych gwarancji.

Gotowe rozwiązania

Współpraca z międzynarodowymi firmami reasekuracyjnymi, która pozwala na oferowanie towarzystwom ubezpieczeń gotowych rozwiązań, tj. gwarancji łącznie z pokryciem reasekuracyjnym.

Wieloletnie relacje

Ugruntowane relacje z Zarządami i przedstawicielami towarzystw ubezpieczeniowych, odpowiedzialnymi za proces oceny ryzyka i udzielanie gwarancji.

Polski Holding Brokerski jest młodą spółką, ale swoją działalność opiera na wieloletnim doświadczeniu swoich założycieli i pracowników, zdobytym w trakcie ponad dwudziestoletniej pracy na rynku finansowym, zarówno po stronie firm brokerskich, banków jak i towarzystw ubezpieczeń.

Naszą specjalizacją są gwarancje ubezpieczeniowe, o których wiemy praktycznie wszystko.

Andrzej Kardasiewicz
Wiceprezes Zarządu
Polski Holding Brokerski

Gwarancje ubezpieczeniowe

Gwarancje ubezpieczeniowe są sposobem zabezpieczenia realizacji umów i są powszechnie akceptowane przez beneficjentów jako zabezpieczenie realizacji kontraktów opartych o Prawo Zamówień Publicznych, a także przez inwestorów prywatnych.

Zalety gwarancji ubezpieczeniowych

  • Brak konieczności angażowania własnych środków
  • Umożliwienie Przedsiębiorcy branie udziału w wielu przetargach (co nie byłoby możliwe w przypadku składania wadium w pieniądzu)
  • Brak bezpośredniego wpływu na ocenę zdolności kredytowej Przedsiębiorcy
  • Brak konieczności obciążania limitów kredytowych posiadanych przez Przedsiębiorcę
  • Uwiarygodnienie Przedsiębiorcy w oczach kontrahenta (Zamawiającego) oraz umożliwienie mu zawarcia kontraktu
  • Poprawa płynności finansowej Przedsiębiorcy w trakcie realizacji kontraktu (brak potrąceń z faktur lub możliwość otrzymania zaliczki)
  • Relatywnie niska cena i łatwość uzyskania, a także niskie wymogi dotyczące zabezpieczeń w porównaniu do gwarancji bankowych
  • Zapewnienie niezależności finansowej od banków i w odróżnieniu od gwarancji bankowych, nie obciążanie linii kredytowej Przedsiębiorcy

Zabezpiezenie realizacji kontraktu na każdym etapie

Cały proces realizacji kontraktu czy inwestycji może być skutecznie zabezpieczony gwarancjami. Kontrahent będący inwestorem ma wówczas pewność, że gwarancje zostaną uruchomione w przypadku, gdy zleceniobiorca nie wykona prac zgodnie z umową.

Wykonawca kontraktu przedkładając gwarancję ubezpieczeniową potwierdza swoją zdolność do realizacji kontraktu, gdyż ubezpieczyciel sprawdził kondycję finansową firmy, która podejmuje się wypełnienia kontraktu

Gwarancje
Ubezpieczeniowe

Gwarancja zapłaty wadium

Gwarancja umożliwia Przedsiębiorcy uczestnictwo w dużej liczbie przetargów bez angażowania własnych środków.

Zastępuje wadium gotówkowe, które należy wpłacić.

Gwarancja należytego wykonania kontraktu

Udzielana jest na wniosek Przedsiębiorcy, który wygrał przetarg zabezpieczony gwarancją i zobowiązany jest do przedstawienia zabezpieczenia należytego wykonania kontraktu. Złożenie gwarancji umożliwia zawarcie kontraktu lub zapobiega potrącaniu przez inwestora określonych kwot z faktur.

Gwarancja usunięcia wad i usterek

Zapewnia zabezpieczenie w okresie po realizacji kontraktu i umożliwia Przedsiębiorcy otrzymanie pełnej zapłaty za kontrakt z chwilą jego zakończenia, a nie po upływie okresu rękojmi i gwarancji za wady.

Gwarancja zwrotu zaliczki

Może być udzielona na wniosek Przedsiębiorcy, który zgodnie z umową zawartą z beneficjentem może otrzymać zaliczkę na jej realizację.

Złożenie takiej gwarancji jest warunkiem koniecznym do otrzymania zaliczki.

Ubezpieczenie kredytu kupieckiego

Ubezpieczenie dla podmiotów gospodarczych sprzedających towary lub usługi z odroczonym terminem płatności. Produkt ten zabezpiecza sprzedającego przed niewypłacalnością jego kontrahentów do wysokości limitów określonych w umowie ubezpieczenia.

Produkty szyte na miarę

Dostosowanie produktów do indywidualnych potrzeb i wymogów Klienta.

Zarząd

Rada Nadzorcza

Zaufali nam

Kontakt

Napisz do nas

Wiadomość została pomyślnie wysłana

Wystapił błąd podczas wysyłania wiadomości

Polski Holding Brokerski

ul. Domaniewska 39 (III piętro)
02-672 Warszawa

+48 22 852 30 60

biuro@polskiholdingbrokerski.pl