Slider

Termin obowiązywania gwarancji wadialnej

Termin obowiązywania gwarancji wadialnej w zamówieniach publicznych   W 2022 r. w wielu przetargach publicznych pojawił się problem wadliwości gwarancji...
Czytaj dalej

Gwarancje bankowe i ubezpieczeniowe

Zamawiający, w zapisach SWZ, dopuszczają do zabezpieczenia, różne jego formy. Zabezpieczenie może być wpłacone w pieniądzu, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych,...
Czytaj dalej

Dokumenty wymagane przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe

Podstawowym kryterium  wystawienia przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe gwarancji jest ocena ryzyka wynikającego z udzielenia wnioskowanej gwarancji. Gwarancja wystawiana  jest jeżeli po...
Czytaj dalej

Definicja zdarzenia gwarancyjnego a ryzyko wykonawcy

Definiowanie zdarzenia gwarancyjnego w treści gwarancji należytego wykonania a ryzyko wykonawcy.   W treści każdej gwarancji należytego wykonania możemy wyróżnić...
Czytaj dalej